object(stdClass)#2706 (15) {
 ["pk"]=>
 int(1)
 ["name"]=>
 string(27) "http://bluecity.techcave.pl"
 ["label"]=>
 string(27) "http://bluecity.techcave.pl"
 ["rules_file"]=>
 NULL
 ["policy_file"]=>
 NULL
 ["opening_hours"]=>
 object(stdClass)#2722 (3) {
  ["mall"]=>
  object(stdClass)#2708 (0) {
  }
  ["labels"]=>
  array(6) {
   [0]=>
   string(5) "pn-nd"
   [1]=>
   string(7) "pn - sb"
   [2]=>
   string(2) "nd"
   [3]=>
   string(7) "pn - pt"
   [4]=>
   string(2) "sb"
   [5]=>
   string(7) "sb - nd"
  }
  ["shops"]=>
  array(0) {
  }
 }
 ["description"]=>
 string(0) ""
 ["infopoint"]=>
 string(0) ""
 ["phone"]=>
 string(0) ""
 ["www"]=>
 string(0) ""
 ["email"]=>
 string(0) ""
 ["logo"]=>
 NULL
 ["front"]=>
 NULL
 ["is_current"]=>
 bool(true)
 ["map"]=>
 object(stdClass)#2712 (7) {
  ["pk"]=>
  int(22)
  ["name"]=>
  string(10) "[BCW-1268]"
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["created_at"]=>
  string(26) "2024-06-25T08:55:00.975678"
  ["updated_at"]=>
  string(26) "2024-07-11T22:54:41.137556"
  ["mapsource_set"]=>
  array(8) {
   [0]=>
   object(stdClass)#2718 (6) {
    ["pk"]=>
    int(169)
    ["symbol_key"]=>
    string(7) "LEVEL-2"
    ["file"]=>
    string(87) "http://bluecity.techcave.pl/media/map/lvl_-2_old____lHN9g4l_KcyCUga_PyiJYSH_JGO3wZx.svg"
    ["description"]=>
    string(0) ""
    ["created_at"]=>
    string(26) "2024-06-25T08:55:03.184959"
    ["updated_at"]=>
    string(26) "2024-06-25T08:55:03.185008"
   }
   [1]=>
   object(stdClass)#2719 (6) {
    ["pk"]=>
    int(170)
    ["symbol_key"]=>
    string(7) "LEVEL-1"
    ["file"]=>
    string(73) "http://bluecity.techcave.pl/media/map/lvl_-1_25-05-24_9D4K2pp_PlDMnQI.svg"
    ["description"]=>
    string(0) ""
    ["created_at"]=>
    string(26) "2024-06-25T08:55:04.852304"
    ["updated_at"]=>
    string(26) "2024-06-25T08:55:04.852348"
   }
   [2]=>
   object(stdClass)#2721 (6) {
    ["pk"]=>
    int(171)
    ["symbol_key"]=>
    string(6) "LEVEL0"
    ["file"]=>
    string(63) "http://bluecity.techcave.pl/media/map/lvl0-oldStyle_ClQ9sRV.svg"
    ["description"]=>
    string(0) ""
    ["created_at"]=>
    string(26) "2024-06-25T08:55:04.863346"
    ["updated_at"]=>
    string(26) "2024-07-11T22:54:41.315309"
   }
   [3]=>
   object(stdClass)#2707 (6) {
    ["pk"]=>
    int(172)
    ["symbol_key"]=>
    string(6) "LEVEL1"
    ["file"]=>
    string(85) "http://bluecity.techcave.pl/media/map/lvl_1_old___JeYhuNd_HGYAqNA_6nv43FE_t6lThBT.svg"
    ["description"]=>
    string(0) ""
    ["created_at"]=>
    string(26) "2024-06-25T08:55:04.874585"
    ["updated_at"]=>
    string(26) "2024-06-25T08:55:04.874635"
   }
   [4]=>
   object(stdClass)#2714 (6) {
    ["pk"]=>
    int(173)
    ["symbol_key"]=>
    string(6) "LEVEL2"
    ["file"]=>
    string(88) "http://bluecity.techcave.pl/media/map/lvl_2_25-02-24_1gHP9AG_rpFwD3y_0XRKtW9_703tSBj.svg"
    ["description"]=>
    string(0) ""
    ["created_at"]=>
    string(26) "2024-06-25T08:55:04.885907"
    ["updated_at"]=>
    string(26) "2024-06-25T08:55:04.885946"
   }
   [5]=>
   object(stdClass)#2705 (6) {
    ["pk"]=>
    int(174)
    ["symbol_key"]=>
    string(6) "LEVEL3"
    ["file"]=>
    string(88) "http://bluecity.techcave.pl/media/map/lvl_3_12-12-23_u4qLCPd_UvkGSgT_W13WvbT_xgJFINv.svg"
    ["description"]=>
    string(0) ""
    ["created_at"]=>
    string(26) "2024-06-25T08:55:04.896998"
    ["updated_at"]=>
    string(26) "2024-06-25T08:55:04.897037"
   }
   [6]=>
   object(stdClass)#2704 (6) {
    ["pk"]=>
    int(175)
    ["symbol_key"]=>
    string(6) "LEVEL4"
    ["file"]=>
    string(85) "http://bluecity.techcave.pl/media/map/lvl_4_old___MqW4R0E_bkHtOrD_2gdPuEH_p84fhik.svg"
    ["description"]=>
    string(0) ""
    ["created_at"]=>
    string(26) "2024-06-25T08:55:04.908199"
    ["updated_at"]=>
    string(26) "2024-06-25T08:55:04.908238"
   }
   [7]=>
   object(stdClass)#2703 (6) {
    ["pk"]=>
    int(176)
    ["symbol_key"]=>
    string(6) "LEVEL5"
    ["file"]=>
    string(85) "http://bluecity.techcave.pl/media/map/lvl_5_old___VluZiXR_q5xCo71_stm0ZYY_bS4pKSx.svg"
    ["description"]=>
    string(0) ""
    ["created_at"]=>
    string(26) "2024-06-25T08:55:04.919394"
    ["updated_at"]=>
    string(26) "2024-06-25T08:55:04.919434"
   }
  }
  ["mall_set"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   int(1)
  }
 }
}
Privacy policy : Blue City

Privacy policy

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO BLUE CITY

 1. Postanowienia ogólne.
  1. Niniejszy serwis internetowy zwany dalej „Serwisem”, został przygotowany przez Blue City Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222) przy Al. Jerozolimskie 179, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000126317 posiadającą nr identyfikacyjny NIP: 529-10-00-526, REGON: 010738034, o kapitale zakładowym w wysokości 2 740 000,00, dalej jako  „Usługodawca”.
  2. Wszelkie prawa autorskie do Serwisu i jego wszystkich elementów w tym materiałów w nim zawartych przysługują wyłącznie Usługodawcy. Nazwa Serwisu, tj. Blue City dostępnego pod adresem URL http://bluecity.pl/, stanowi zastrzeżony znak towarowy do którego Usługodawcy przysługuje wyłączne prawo. Jakiekolwiek modyfikowanie lub reprodukowanie Serwisu lub któregokolwiek z jego elementów może odbywać się wyłącznie na użytek własny w celach niekomercyjnych.
  3. Wszelkie umieszczone w Serwisie nazwy przedsiębiorców oraz nazwy produktów pozostają pod ochroną prawa jako znaki towarowe lub firmy, należące do Usługodawcy lub partnerów handlowych, których przedmiotowe nazwy i znaki dotyczą. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie, bez uprzedniej pisemnej zgody dysponenta danego znaku towarowego i/lub firmy i/lub nazwy handlowej, jest zabronione. Prawną ochroną objęte są także wszelkie wzory użytkowe publikowane w Serwisie.
  4. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną ( zwany dalej „Regulaminem” ) dotyczy wyłącznie Serwisu. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian w treści Regulaminu oraz w Serwisie w każdym czasie. Takie zmiany, dla swojej skuteczności, nie będą wymagały uprzedniego powiadomienia kogokolwiek.
 2. Wyłączenie odpowiedzialności Usługodawcy za treści publikowane w Serwisie.
  1. Żadna z informacji zamieszczonych w Serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami). Usługodawca dokłada należytych starań, aby wszelkie informacje (w szczególności zdjęcia, teksty, filmy, etc.), które zostały zamieszczone w Serwisie były poprawne i zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, niemniej jednak Usługodawca nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za poprawność i/lub zgodność z rzeczywistym stanem rzeczy takich informacji. Usługodawca nie odpowiada za żadne szkody jakie mogą wyniknąć dla osób i/lub podmiotów korzystających z Serwisu, jak również za szkody mogące wyniknąć z podjęcia działań lub zaniechania działań w oparciu o informacje zawarte w Serwisie. Usługodawca nie dopowiada także za jakiekolwiek szkody mogące wyniknąć dla osób i/lub podmiotów nie mogących z jakichkolwiek przyczyn skorzystać z Serwisu, w tym między innymi z powodu braku dostępu lub ograniczonego dostępu do sieci Internet.
  2. Serwis może zawierać odpowiednie odnośniki do innych stron internetowych (stron www) lub innych środków przekazu (radio, telewizja, prasa, reklama przestrzenna, etc.). W związku z powyższym Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, które obowiązywać będą na tych stronach lub w takich środkach przekazu Usługodawca nie odpowiada za dostępność jakichkolwiek usług lub towarów udostępnianych za pomocą stron internetowych lub innych środków przekazu, do których odnośniki mogą znaleźć się w Serwisie. Usługodawca nie odpowiada także za jakiekolwiek szkody wynikające, lub mogące wyniknąć, w związku z korzystaniem z takich stron internetowych lub środków przekazu. Usługodawca nie odpowiada za jakiekolwiek szkody mogące wyniknąć z, czy też będące następstwem jakiegokolwiek zaniechania lub działania realizowanego w zaufaniu do treści o towarach lub usługach dostępnych na takich stronach internetowych lub w takich środkach przekazu.
  3. Usługodawca będzie uprawniony do, bezpośredniego lub za pośrednictwem innych podmiotów lub osób, usuwania z Serwisu wszelkich treści, które zostaną w nim umieszczone lub za jego pośrednictwem udostępnione w sposób sprzeczny z prawem i/lub niniejszym Regulaminem, a także treści naruszających interesy Usługodawcy oraz innych podmiotów lub osób.
  4. Bez względu na przyczynę, Usługodawca nie odpowiada za jakiekolwiek utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za porady oraz informacje pisemne i/lub ustne uzyskane przez daną osobę i/lub podmiot podczas korzystania z Serwisu.
 3. Ochrona danych osobowych.
  1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
  2. Usługodawca gromadzi dane osobowe na zasadach wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 roku, nr 101, 926 jednolity tekst z późniejszymi zmianami ) szczególnie w celach statystycznych, marketingu bezpośredniego, reklamy, promocji, informacji o prowadzonej przez siebie działalności, jak również podmiotów współpracujących z Usługodawcą. Przez podmioty współpracujące z Usługodawcą rozumie się podmioty z grupy Blue City, a także podmioty korzystające z usług oferowanych przez Centrum Handlowe Blue City w Warszawie ( najemcy, dzierżawcy, podmioty korzystające z akcji marketingowych realizowanych przez Blue City Sp. z o.o., itp. ).
  3. Wszelkie dane osobowe uzyskane przez Usługodawcę za pomocą Serwisu (poprzez stosowne formularze wymagające podania takich danych) będą wykorzystywane oraz przetwarzane w sposób zgodny z prawem, w szczególności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 roku, nr 101, 926 jednolity tekst z późniejszymi zmianami ), następnie ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 z dnia 2013.12.03 ) oraz z niniejszym Regulaminem, a także zakresem udzielonego przez danego użytkownika zezwolenia.
  4. Przed pobraniem jakichkolwiek danych, o których mowa w niniejszym punkcie III. Ochrona danych, każdej osobie, której dane będą zbierane, zostanie udostępniona informacja w przedmiocie celu przetwarzania danych oraz możliwości swobodnego decydowania o ich udostępnieniu. Usługodawca dołoży należytych starań, aby zebrane dane nie były przekazywane nieuprawnionym osobom lub podmiotom. Każdej osobie, której dane będą zbierane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Jednocześnie osoba podająca dane osobowe przyjmuje do wiadomości, iż czyni to dobrowolnie, w celu korzystania z Serwisu.
  5. Usługodawca będzie mógł przetwarzać dane osobowe w tym udostępnić je osobom trzecim i podmiotom współpracującym do celów reklamowych, statystycznych, marketingu bezpośredniego, promocji, informacji o prowadzonej działalności ( np. Google AdWords, Google Analitics ).
  6. Wszelkie opinie (komentarze, posty, etc.), nawiązujące do informacji zawartych w Serwisie, które zostaną przekazane przez osoby lub podmioty korzystające z Serwisu, w żadnym przypadku nie będą traktowane jako poufne. Takie informacje będą mogły zostać wykorzystane przez Usługodawcę oraz podmioty powiązane w dowolny sposób, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody kogokolwiek, a także bez konieczności zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia.
 4. Newsletter.
  1. W celu umożliwienia korzystania z subskrypcji newsletter dostępnej w Serwisie, Usługodawca będzie zbierać oraz przetwarzać następujące dane: imię i nazwisko, miejscowość, adres e-mail, telefon.
  2. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w trybie subskrypcji. Ponadto, usługobiorca dobrowolnie udostępnia swoje dane osobowe oraz zapoznaje się z przysługującym mu prawem wglądu do nich, ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz żądania zaprzestania przetwarzania, bądź żądania całkowitego usunięcia subskrypcji. W każdej chwili może żądać usunięcia swoich danych z bazy.
  3. Usługobiorca ma prawo w każdym czasie zrezygnować z dalszego korzystania subskrypcji newsletter dostępnej w Serwisie, przesyłając na adres poczty e-mail bc@commu.pl oświadczenie o rezygnacji.
  4. Wszelkie reklamacje związane, bądź wynikające z korzystania z Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną przesyłając na adres poczty e-mail zgłoszenie zawierające co najmniej opis problemu. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, przesyłając usługobiorcy drogą elektroniczną na adres jego poczt e-mail wyjaśnienie wraz ze stanowiskiem co do sposobu rozpatrzenia reklamacji.
 5. System plików „Cookies”.
  1. Niniejszy Regulamin w zakresie dotyczącym plików Cookies, odnosi się do strony internetowej Serwisu, to jest strony dostępnej pod adresem http://bluecity.pl/ .
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są zapisywane i przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu na komputerze, smartfonie, tablecie itp.) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania plików Cookies na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer, służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie końcowe Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową,  dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła (o ile funkcja logowanie jest dostępna w Serwisie).
  4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
   1. „sesyjne” (session cookies), które są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika, do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) i które są niezbędne do działania Serwisu oraz korzystania z usług dostępnych w ramach Serwisu;
   2. „stałe” (persistent cookies), które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas, określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  5. W ramach Serwisu pliki Cookiem mogą być wykorzystywane w celu:
   1. zapewnienia bezpieczeństwa (np. do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu);
   2. zbierania informacji o sposobie korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu (np.: informacji na temat obszarów, które odwiedza Użytkownik, czasu jaki na nich spędza oraz problemów jakie na nich napotyka), co pozwala poprawiać działanie stron internetowych Serwisu,
   3. zapamiętania wybranych przez Użytkownika ustawień by zapewnić personalizację interfejsu Użytkownika (np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej) oraz by dostarczyć Użytkownikowi bardziej spersonalizowane treści i usługi;
  6. Korzystając z Serwisu Użytkownik może otrzymywać pliki Cookies pochodzące od    współpracujących z operatorem Serwisu podmiotów trzecich, których lista stale się zmienia (np. Facebook, Google, Twitter), w tym od firm realizujących na stronach Serwisu kampanie reklamowe na zlecenie reklamodawców. Więcej informacji na temat tych ciasteczek możesz znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.
  7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  8. W wielu przypadkach przeglądarki internetowe domyślnie dopuszcza ją przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies w swoich przeglądarkach internetowych. Zmiana ustawień może w szczególności polegać na blokowaniu automatycznej obsługi plików cookies bądź na informowaniu o każdorazowym zamieszczeniu plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
  9. Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu, co może negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania z Serwisu lub doprowadzić do zablokowania niektórych funkcjonalności.
 6. Bezpieczeństwo i prywatność w sieci.
  1. Usługodawca informuje, iż wiadomości wysyłane do Serwisu oraz do Usługodawcy za pośrednictwem sieci Internet mogą zostać przechwycone przez osoby nieuprawnione. Upewnij się, że wysyłając daną wiadomość niepotrzebnie nie ujawniasz osobistych lub poufnych informacji, w szczególności wrażliwych danych osobowych. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zastosowane przez niego środki techniczne zapobiegały w możliwie największym stopniu pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych udostępnionych Usługodawcy przez osoby korzystające z Serwisu.
  2. Usługodawca wskazuje, iż oznaczenie źródła pochodzenia danej poczty elektronicznej (adresu e-mail) może zostać sfałszowane. Dlatego też, jeśli zamierzasz wysłać do nas informacje, o których mowa w punkcie V.1. powyżej, prosimy skorzystać z usług pocztowych. Mając na uwadze powyższe, Usługodawca oświadcza, iż żadna skarga, wniosek lub deklaracja przekazana za pośrednictwem sieci Internet, z wyłączaniem danych przekazanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy znajdujących się na stronie internetowej Serwisu, nie zostaną przez nią wzięte pod uwagę.
  3. Zgodnie z przyjętą praktyką serwisów internetowych, przechowujemy zapytania http, które skierowane zostały do naszego serwera. Oznacza to, iż Usługodawca zna publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne Serwisu.
  4. Usługobiorca ma prawo korzystać z Serwisu, w tym w szczególności z subskrypcji newsletter, anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, przez co rozumie się, że podane przez usługobiorcę dane nie podlegają weryfikacji przez Usługodawcę co do ich prawdziwości lub zgodności ze stanem faktycznym.
 7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca:
  1. Do korzystania z Serwisu wymagane są: dostęp do Internetu oraz przeglądarka internetowa, która akceptuje pliki typu cookie.
  2. Pliki typu cookie to informacje zapisywane przez Serwis na komputerze Usługobiorcy, które Serwis może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tegoż komputera.
  3. Do korzystania z Usług wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa :
   1. Microsoft Edge w wersji nie niższej niż 14;
   2. Firefox w wersji nie niższej niż 54;
   3. Google Chrome w wersji nie niższej niż 49;
   4. Apple Safari w wersji nie niższej niż 4;
  4. Korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej wymaga posiadania czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
  5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niedostosowania się do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje.

Getting here